8 mars Berättarcafé Internationella kvinnodagen

8 mars 2022

Tid: 19.00 – 20.30

Plats: Trappscenen, Sara Kulturhus

Arr: Nordiskt Berättarcentrum, Skelleftebygdens Berättarförening

8 mars är den Internationella Kvinnodagen, som varje år uppmärksammar kvinnors situation över hela världen. 

och kvinnliga förebilder. Nordiskt Berättarcentrum samarbetar den här kvällen med Skelleftebygdens Berättarförening
för att bjuda på berättelser som gör just detta. Firar, utmanar, uppmanar och sätter kvinnors berättelser i centrum.
På scenen står lokala berättare med berättelser viktiga för oss och för hela världen.

Biljetter bokar ni här: Mer info kommer